• Dr. Marko Strbad, univ. dipl. mikrobiol., je diplomiral 2004. Diplomsko delo (Izolacija in karakterizacija matičnih celic iz kostnega mozga) je opravil na Zavodu RS za transfuzijsko medicino pod mentorstvom prof. dr. Alojza Ihana, dr. med. in somentorstvom dr. Primoža Rožmana, dr. med.

    Med letoma 2005 in 2009 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen pri podjetju Educell, d.o.o. , svoje raziskovalno in laboratorijsko delo pa je opravljal na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. Med letoma 2007 in 2008 je bil kot gostujoči raziskovalec na Univerzi v Newcastlu, Inštitutu za humano genetiko, in Royal Victoria Infirmary, Hematološki oddelek, Newcastle upon Tyne, Velika Britanija, kjer se je pod mentorstvom prof. Colin McGuckina usposobil za delo z matičnimi celicami iz popkovnične krvi (zbiranje, izolacija, procesiranje, diferenciacija in vitro), iz česar je tudi doktoriral.

    Leta 2008 je postal odgovorna oseba za strokovne zadeve pri podjetju Biobanka popkovnične krvi, leta 2010 pa tudi vodja laboratorija in vodja raziskovalne skupine. Kot stokovnjak na svojem področju, je večkrat gostoval tudi kot vabljeni predavatelj na številnih konferencah in simpozijih tako doma kot tudi v tujini. Vodenje družbe Biobanka je prevzel septembra 2013. Od januarja 2014 pa je zaposlen tudi v podjetju Educell d.o.o. kot namestnik direktorja in kot odgovorna oseba za strokovne zadeve.