Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.nosecka.net

1. Uvod
Spletno mesto je za namen teh splošnih pogojev pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://www.nosecka.net. Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji.

2. Vsebina spletnega mesta
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Upravljavec spletne strani Nosečka.eu, Danaja Oblak, ki se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Pomembno obvestilo

Informacije na spletni strani Nosečka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. So naša priporočila in znanje, ki smo ga z uredništvom pridobili skozi branje strokovne literature, literature na spleti in lastne izkušnje. Informacije na spletni strani Nosečka.net uporabljate na svojo lastno odgovornost in po svoji lastni presoji. Vaša odgovornost je, da preverite, ali oglaševani produkti in informacije, ki so na voljo na spletni strani, izpolnjujejo vaše posebne zahteve in potrebe. Priporočamo vam, da se v zvezi z vsako uporabo teh informacij vedno predhodno pogovorite s svojim izbranim ginekologom in/ali pediatrom. Prav tako lastnik Nosecka.net ne daje nikakršnega jamstva ali zagotovila glede točnosti, učinkovitosti, popolnosti ali primernosti informacij in gradiv, ki so objavljena na spletni strani Nosečka.net. Objavljene informacije in gradiva lahko vsebujejo netočnosti ali napake in izrecno izključujemo vsakršno odgovornost za kakršne koli takšne netočnosti ali napake.  Lastnik Nosecka.net tudi ne odgovarja za težave, povezane z uporabo informacij iz spletne strani Nosecka.net brez predhodne preverbe pri strokovnjaku – če imate vi ali vaš otrok težave, se takoj posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo oglaševanih produktov na strani Nosecka.net, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

3. Zaščita avtorskih pravic
To spletno mesto je izključna last Nosecka.net zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vse zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in izrecnega dovoljenja podjetja Nosecka.net.

4. Zaščita zasebnosti
Ob prvem obisku spletnega mesta se na vaš računalnik shrani “piškotek”, ki ga lahko tudi sami odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika tudi preprečite, da bi se shranil. Piškotki so majhne datoteke, ki skrbijo za boljšo komunikacijo z spletnim mestom in s pomočjo katerih denimo spletno mesto lahko vodi vaše osebne nastavitve. Pomembno je vedeti, da preko teh datotek nikakor ne moremo priti do vaših osebnih podatkov ali podatkov, ki so na vašem računalniku, razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema itd.).

Osebni podatki in kontaktne informacije naročnikov na novičke spletnega mesta (‘naročnik’) Nosecka.net ne bodo razkrite nobenim tretjim osebam, razen če to zahteva zakonodaja.

Nosecka.net ne pošilja neželene ali vsiljene e-pošte uporabnikom, razen sporočil (novičke, ki lahko vsebujejo tudi promocijsko gradivo), za katera je uporabnik podal svoje soglasje.

Registrirani uporabniki lahko enostavno in hitro prenehajo prejemati e-pošto od Nosecka.net tako, da na e-poštni naslov [email protected] pošljejo sporočilo z besedo ODJAVA v polju Zadeva.

Nosecka.net spoštuje zasebnost vseh uporabnikov. Vse internetne dejavnosti Nosecka.eu so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Ta načela varovanja osebnih podatkov (‘Politika varovanja zasebnosti’) urejajo odtujitev informacij, ki jih Nosecka.eu zbere o uporabnikih (kot opredeljeno zgoraj), ki obiščejo njegova spletna mesta. Nosecka.net obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. št. 428/2002, kakor je vsakokrat spremenjen (‘Zakon o varstvu osebnih podatkov’). Podatki se zbirajo v imenu Nosecka.net, ki je ‘upravljavec osebnih podatkov’ po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Prispevki uporabnikov
Nosecka.net ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti Nosecka.net.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletno mesto oziroma Nosecka.net na Nosecka.net izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje Nosecka.net, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Nosecka.net lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do Nosecka.net, ki bi izvirali iz dejstva, da Nosecka.net prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Nosecka.net ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Nosecka.net uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov.

6. Komentarji
Uporabniki morajo z objavo svojih prispevkov na družabnih omrežjih, ki se nanašajo na spletno mesto ali ki so v zvezi s spletnim mestom, upoštevati naslednja pravila:

–        prepovedan je sovražni govor (npr. nadlegovanje, kršitev dostojanstva, spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti, spodbujanje k nasilju, sovraštvu in vojni ipd.);

–        ni dovoljeno žaljenje, zatrjevanje ali raznašanje neresničnih trditev o preteklosti, znanju ali sposobnostih drugega ali o čem drugem, če uporabnik ve ali bi moral vedeti, da so te trditve neresnične;

–        ni dovoljena objava vsebin, ki kakorkoli povzroča ali utegne povzročiti škodo Nosecka.eu ali tretjim osebam.

7. Izključitev odgovornosti
Nosecka.net ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Nosecka.net ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopni ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Nosecka.net ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

8. Sprememba pogojev
Nosecka.net si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

9. Pristojno sodišče
Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.