• Prim. Anamarija Brezigar je je diplomirala na Ljubljanski medicinski fakulteti in se zaposlila po opravljenem pripravništvu v Citogenetstkem laboratoriju Univerzitetne Ginekološke klinike v Ljubljani. Na področju medicinske genetike se je izobraževala še v Univerzitetnem centru za medicinsko genetiko v Lyonu v Francija in v  CHUV, v Ženevi, v Švici. Na Ginekološki kliniki je bila zaposlena 17 let in je kot specalistka vodila genetske posvetovalnice s citogenetskim laboratorijem. Leta 1996 je pridobila kot zasebnica koncesijo MZ za prenatalno in postnalno diagnostiko medicinske genetike. Od takrat deluje kot koncesionarka.

    Leta 2000 ji je MZ podelilo naslov primarij na osnovi delovnih, vodstvenih in mentorskih zaslug pa tudi zaradi zaradi aktivnega delovanju za širitev znanj o medicinski genetiki javnosti in  promociji zdravja v javnem zdravstvu. Deluje in vodi Center za  medicinsko genetiko Medgen, v katerem sodelujejo tudi drugi pomembni slovenski strokovnjaki specialisti klinične genetike.

    Več na: www.medgen.si