• Pediatrinja Helena Mole ima več kot dve desetletji let izkušenj v slovenskem zdravstvu– začela je z delovanjem v UKC Ljubljana inljubljanski porodnišnici, danes pa deluje kot zelo priznana pediatrinja ter zasebnica s koncesijo. Nastopa tudi kot predsednica Odbora za zasebno dejavnost ZZS in Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

    Za Nosečko je pomagala razviti priročnik Najino prvo leto.