• Izvajam postopke in posege zdravstvene nege pri pacientih na domu. Opravljam prventivne obiske pri nosečnicah, otročnicah, novorojenčkih, dojenčkih, malih otrocih, v smislu krepitve in ohranjanja zdravja. Obiskujem starostnike in kronične bolnike na njihovih domovih v smislu zdravstvenovzgojnega dela.