• Erika Nagode je diplomirana filozofinja in sociologinja, magistrica pomoči z umetnostjo ter psihoanalitična psihoterapevtka v edukaciji. Je soavtorica slikanice Gozd spomina in članica društva za spremljanje in razumevanje pomena zgodnjega razvojnega obdobja.