Vsak otrok ima pravico do ustreznega življenjskega standarda, ki zagotavlja njegov razvoj. Ko starši ne živijo skupaj, je pomembno zagotoviti, da se ta standard ohrani. Preživnina je eden od načinov, kako to doseči.

Kaj je preživnina?

Preživnina je znesek, ki ga eden od staršev, običajno tisti, s katerim otrok ne živi, plačuje za preživljanje otroka. Preživnina je namenjena kritju stroškov, ki so povezani z vzgojo in izobraževanjem otroka, kot so hrana, oblačila, šolstvo, prosti čas in druge potrebe.

Kako se določi znesek preživnine?

Znesek preživnine se določi individualno, glede na potrebe otroka in finančne zmožnosti staršev. Pri tem se upoštevajo različni dejavniki, kot so starost otroka, število otrok, ki jih je treba preživljati, stroški bivanja, izobraževanja, zdravstvene potrebe in posebne okoliščine, kot so posebne potrebe otroka.

Ali obstajajo smernice za določanje preživnine?

V Sloveniji ni točno določenih smernic za določanje zneska preživnine. V praksi pa se uporabljajo smernice, ki jih je objavil Center za socialno delo Ljubljana. Te smernice upoštevajo starost otroka, število otrok in finančne zmožnosti staršev. Znesek preživnine se lahko poveča ali zmanjša glede na posebne potrebe otroka ali spremembe v finančnem stanju staršev.

Primer izračuna preživnine

Vedeti je pomembno, da se stroški vzdrževanja otroka razlikujejo glede na starost, potrebe in življenjski slog družine, kar je lahko velika razlika v spodaj navedenih vrednostih. Mi podajamo zgolj strukturo in približno oceno, glede na inflacijo v 2023. Tukaj so nekateri osnovni mesečni stroški, ki jih je potrebno upoštevati:


Osnovni stroški (mesečno)

 • Hrana: 100 – 180 EUR
 • Najemnina, ogrevanje, elektrika: 60 – 180 EUR
 • Kozmetika, pralna sredstva: 60 – 100 EUR
 • Oblačila in obutev: 60 – 180 EUR

Skupaj: 280 – 640 EUR

Ostali stroški

 • Zdravila, zdravstveni pripomočki: 10 – 20 EUR (mesečno)
 • Šolske potrebščine na začetku leta: 60 – 240 EUR (letno), kar znaša 5 – 20 EUR (mesečno)
 • Šolske potrebščine skozi leto: 10 – 40 EUR (mesečno)
 • Šolski izleti in šole v naravi: 10 – 60 EUR (mesečno)
 • Dejavnosti: 20 – 120 EUR (mesečno)
 • Rojstni dnevi, darila, zabave: 10 – 30 EUR (mesečno)
 • Družinski izleti, počitnice: 20 – 60 EUR (mesečno)
 • Športna oprema: 10 – 30 EUR (mesečno)

Skupaj: 100 – 370 EUR

Po teh prilagojenih ocenah bi torej “stroški” otroka na mesečni ravni znašali med 380 EUR in 1.010 EUR. Od tega zneska bi se odštel znesek otroškega dodatka, ki bi ob upoštevanju inflacije znašal približno 120 EUR.

Tako bi morale povprečne preživnine po prilagoditvi znašati med 130 EUR in 440 EUR.


Pomembno je ponovno poudariti, da so ti zneski le okvirni in se lahko dejanski stroški vzdrževanja otroka v vsaki družini razlikujejo!

Kaj se zgodi, če preživnina ni plačana?

Če preživnina ni plačana, lahko to povzroči resne posledice. Otrok lahko trpi zaradi pomanjkanja sredstev za osnovne potrebe, kar lahko vpliva na njegov razvoj in dobro počutje. Poleg tega lahko neplačilo preživnine vodi do pravnih posledic, vključno z izvršbo.

Preživnina je ključnega pomena za zagotavljanje, da se življenjski standard otroka ohrani, ko starši ne živijo skupaj. Določanje preživnine je individualno in upošteva potrebe otroka in finančne zmožnosti staršev. Upoštevajte, da so smernice za določanje preživnine le vodilo in da je treba v vsakem posameznem primeru upoštevati posebne okoliščine.

Skrb za otroka je najpomembnejša dolžnost vsakega starša, ne glede na to, ali živijo skupaj ali ločeno. Preživnina je ključni del te odgovornosti in pomaga zagotoviti, da ima vsak otrok možnost za zdrav in srečen razvoj. Zato je pomembno, da starši razumejo, kako se preživnina določi, in se zavedajo svojih obveznosti v zvezi s tem.

Vir podatkov

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v tem članku, so bili pridobljeni iz različnih virov, vključno s spletno stranjo Centra za socialno delo Ljubljana. Dodatne informacije so bile pridobljene iz zakonodaje Republike Slovenije, zlasti Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa pravice in obveznosti staršev v zvezi s preživljanjem otrok.

V primeru kakršnih koli vprašanj ali negotovosti v zvezi s preživnino se vedno posvetujte z odvetnikom ali se obrnite na pristojni Center za socialno delo. Njihova naloga je, da vam pomagajo razumeti vaše pravice in obveznosti ter zagotoviti, da so interesi vašega otroka vedno na prvem mestu.

Avtor: Uredništvo Nosečke

Pomembno obvestilo: Informacije na spletni strani Nosecka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. Več informacij v Splošni pogoji.

Podobni članki