Večina imen otrok je krščanskega izvora. Ali pa so popolnoma tuja (poslovenjena) imena. Slovanska predkrščanska imena so v nekaj stoletjih nadomestila imena svetnikov. Ta izhajajo iz hebrejščine, grščine, latinščine, iz germanskih jezikov in le redko iz slovanskih jezikov. Poganska imena je Cerkev prepovedala uporabljati sredi 16. stoletja. Slovenci smo takrat ostali brez svojih slovanskih imen, saj so se sklepi prepovedi imen pri nas strogo izvajali. Res pa je tudi, da smo bili že takrat – in danes še toliko bolj! – preveč navdušeni za tuja imena. Šele ob koncu 19. stoletja so se Slovenci s čitalniško dobo in v odporu proti germanizaciji zavedli tujosti svojih imen. Pravi razmah pa so slovanska imena doživela po drugi svetovni vojni. Ta imena pa bi bila lahko že ves čas naša, tako da jih lahko danes upravičeno smatramo za dediščino naših daljnih prednikov.

Spodnji seznam obsega samo slovanska predkrščanska imena, brez poslovenjenih tujih imen, ki tvorijo večino današnjih slovenskih osebnih imen. Poleg teh je tudi nekaj splošno slovanskih, ki smo jih prevzeli kasneje. Pomen imen je večinoma razumljiv, nekaterim pa je pomen tudi dopisan.

A

B

Belot, Belen, Belin, Belotin, Belobor, Benebod, Bogo, Bogomir, Bogomil, Bogoslav, Bogoljub, Bojan, Bojmir, Bojslav, Bor, Boran, Borko, Borin, Boris, Borislav, Borivoj, Borižit, Borut, Boško, Božo, Božjak, Branimir, Branislav, Braslav, Bratina, Bratislav, Branko, Bratko, Bretislav, Budan, Budigoj, Budin, Budič, Budoran, Borivoj, Branivoj, Božidar (zloženo iz besed »božji« in »dar«), Budimir, Budislav. Bogdan (Zloženo iz »bog« in »dan« kar prihaja iz »dati«. Prvotno ga je dobil otrok, ki so si ga starši dolgo želeli pa ga jim je končno »Bog dal«).

Bdina, Beda, Bega, Bela ,Belica, Blagica, Boža, Boželisa, Branka, Bratrica, Breda, Brzila, Brzota, Budislava. Biljana (»rastlinje, zelenje«. Istokorenski slovenski besedi sta bil in bilka), Biserka, Bogdana, Bogoljuba, Bogomila, Bogomira, Boja, Bojana, Bora, Borislava, Borka, Boža, Božana, Božidara, Božeslava, Božena,  Blažena, Božica, Božinska, Branimira, Branislava, Branka.

C

Cvetko, Česlav, Čedrag , Cibor, Čestmír, Česlav, Čedomir, Častimir.

Cveta, Cvetka, Cvetoslava.

Č

Čestimir, Čedomir, Črnej, Črno, Črnel, Črni, Črven, Črt, Črtomir (Zloženo iz »črt« in »mir«. Črt je starinska beseda v pomenu »sovraštvo«. Izraz je tudi mitološki pomen za »zli duh«).

Črešulja, Črna, Črnika.

D

Dalimir, Dabor, Danimir, Damir, Darko, Debeloglav, Dejan, Dobislav, Dober, Dobrej, Dobren, Dobriko, Dobrisko, Dobrodej, Dobrogoj, Dobromisl, Dobroslav, Dobrožit, Domogoj, Domomir, Domomisl, Dragan, Dragič, Drago, Dragomir, Dragomer, Dragorok, Dragoslav, Dragovan, Dragovit, Dragožit, Dražigost, Dražič, Družiljub, Držimir, Draženko, Duško.

Dušan izhaja iz besede duša v prvotnem pomenu »dihanje, življenjska sila«, ta pa izvira iz besede duh in je sorodna besedi dih. V latinščini ji ustreza beseda anima, za duh pa spiritus.

Davorin je izpeljanka imena Davor, ki ustreza latinskemu bogu Marsu. Ime Davorin pa je v novejšem času pojmovano kot prevod latinskega imena Martin. V slovenščini je davorija »bojna pesem«. Nekateri so ime Davor razlagali tudi iz slovanskega božanstva: klanjati se Davoru i Koledu. Po navezavi na glagol davati so nekateri Davorja primerjali s slovanskim božanstvom Dažbogom.

Dana, Darina, Darinka, Deva, Dobra, Dobrava, Dobrica, Dobrinja, Dobrelka, Dobronega, Dobronega, Dobroslava, Dobrovlasta, Dobrožica, Dobrožizna, Dolga, Dolgodelka, Domonega, Draga, Dragoljuba, Dragana, Dragica, Draginja, Dragotina, Dražna, Draženka, Davorka, Davorina, Deja, Dejana, Duša, Dušana, Dušanka, Dušica, Duška.

E

F

G

Gaber, Ganej, Glavač, Gnevaš, Godemir, Godemisl, Godež, Gojen, Gojko, Gojmir, Golan, Golodrag, Golomir, Godemir, Golotek, Gonimir, Gorazd, Goran, Gostidrag, Gostej, Gostibil, Gostiša, Grben, Grdina, Grešič, Grozdan, Grozden.

Godeslava, Gojica, Gojka, Gojmira, Gola, Golodraga, Goloslava, Gostidraga, Gorana, Govica, Grozdana.

H

Hoten, Hotimir, Hrast, Hudimar. 

I

Inko, Izbor, Iztok (izvira iz starocerkvenoslovanske besede vstok »vzhod«).

Imica.

J

Jalen, Jastreb, Jelen, Jesen , Jaro, Jare, Jaromil, Jaromir, Juriha, Jaroslav (ime je zloženo iz pridevnika jar »močan, bujen« in slav »slaven«, ki je pogosta sestavina slovanskih zloženih imen).

Jasna, Jasenka, Jelena, Ježumila, Jagoda, Jara, Jarinka, Jarmila, Jaronega, Jaroslava, Junota.

K

Kajtimir, Kako, Kasne, Kocel, Kolo, Kosar, Koliša, Kosec, Kozar, Kragulj, Kralj, Krepek, Kresec, Krmišin, Kunigoj, Kazimir, Kurent.

Krasa, Krasna, Krotila, Kunica.

L

Ladimar, Lado, Ladko, Ladislav, Lastimir, Ljuban, Ljubej, Ljubin, Ljubo, Ljudevit, Ljut, Ljutič, Ljuto, Ljutovid, Ljutomir, Ljuboslav, Ljubomir, Ljubin, Ljuban, Ljubinko, Ljubiša, Lopec.

Lada, Ladka, Ladislava, Laduta, Lala, Lepa, Ljuba, Ljubica, Ljubonja, Ljubota, Ljuta, Ljutica, Ljubita, Ljubina, Lida, Ljuda, Ljudin, Ljudmila, (Zloženka iz besed ljud in mil. Beseda ljud pomeni ljudstvo, narod).

M

Malej, Manjdrag, Manjsvet, Mil, Milan, Miloslav, Milo, Milanko, Milbrat, Milivoj, Milko, Milaš, Miloš, Milej, Miran, Mirigoj, Miro, Mirko, Miromisl, Miroslav, Misl, Mistislav, Mnigoj, Mogoj, Mojmir, Motak, Moitik, Motilo, Možič, Munimir, Murti.

Mala, Mabilka, Manjdraga, Malha, Mila, Milada, Milica, Milka, Miljena, Milena, Milana, Milanka, , Mileva, Milijana, Milja, Milojka, Milenca, Mira, Mirica, Mirna, Miroslava, Mislena, Mlada, Mojca, Mojslava, Motimira, Mirjam, Mirica, Mirjana.

N

Nadej, Nadovid, Nebomir, Nedelj, Nedeljko, Negoj, Negomir, Negota, Nenadej, Nepokor, Neško, Nežir, Nežič, Neven, Nitrabor, Nosimir, Novak.

Nada (povezuje se z besedo nada, nadeja »up, upanje«), Nedeljka, Nataša,Nevenka, Novica, Novka. 

O

Očeslav, Odlog, Omisl, Ostromir, Ostrik.

Odola.

P

Perun, Pešec, Petanko, Pitalo, Pomik, Predimir, Preslav, Predislav, Premil, Premisl, Pribibor, Pribigoj, Pribina, Prisnoslav, Pribislav, Prisnec, Prisnoboda, Prodan, Prosilo, Prvin, Pust.

Pačemira , Predobra, Pribila, Pribislava, Pribislavka, Prisnota.

R

Radegost (sestavina imena rad v vseh oblikah pomeni »vesel«), Radek, Raden, Radigoj, Radiš, Rado, Rade, Radeš, Radislav, Radenko, Radob, Radom, Radomer, Radomir, Radoš, Radovin, Raduš, Rašmen, Ratimer, Rodan, Radovan, Radušec, Rastislav, Rastko, Rogvold, Rohvald.

Rada, Radana, Radenka, Radica, Radinka, Radislava, Radomisla, Radonja, Radonega, Radosta, Roža, Radojka, Radomira, Rastislava.

S

Samo, Samorad, Samoslav, Sebidrag, Sebimir, Sebeteh, Sejan, Semika, Sitilaž, Slabotin, Slavo, Slavko, Slaven, Slavoboj, Slavoljub, Sobeslav, Sojdrag, Srečko, Srečo, Stagoj, Stamer, Stančo, Stanigoj, Stanislav, Stane, Stanko, Stano, Stojan, Stojdrag, Stojgoj, Stojmer, Stojše, Stradoslav, Stranimir, Stregomil, Suhlin, Svarunja, Svegoj, Sveljub, Svemisl, Sveslav, Svetec, Svetin, Svetogoj, Svetopolk, Svetoplug, Svetoslav, Svetošej, Svetuš, Svobodin.

Samoslava, Semodra, Sanja, Slava, Slavka, Slavica, Slavojka, Slovenka, Smiljan, Smilja, Smiljka, Snežana, Snežna, Sobemisla, Sodenega, Spomenka, Srečka, Stana, Stanila, Stanislava, Stanka, Stradoslava, Straha, Stranka, Stojana, Stojka, Svedobra, Sveta, Svetožizna, Svetoslava, Svetlana, Svetka.

Š

Ščenedrag.

Ščenedraga.

T

Tal, Taljub, Tetovid, Tihodrag, Tihomer, Tihomir, Tihožit, Trdač, Trdogoj, Trdodrag, Trdoglav, Trdoboj, Trdomir, Trdoslav, Trebegoj, Trebec, Trebibor, Trebibrat, Trebigost, Trebil, Trebimir, Trebišin, Trebišnež, Trebivit, Trebibor, Tricegoj, Trudipolk, Trebnik, Truden, Trudopolk, Tugomir (ime je zloženo iz tog »močan, krepak« in mir »mir«.) Tomislav, (izhaja iz glagola »tomiti« s pomenom »miriti«).

Temava, Temna, Tešina, Tiha, Tihica, Tihomira, Tisa, Tomislava, Topa, Trdila, Trebinja, Trebenja, Trebica, Treblica, Trebejica, Tvrdila, Tugomira, Tunica. 

U

Unčat, Unislav, Uroš (izhaja iz starocerkvenoslovanske besede ur v pomenu »gospodar« in s pripono –oš).

Ubislava.

V

Val, Valhun, Valuk, Večegoj, Velišnik, Vedran, Vekoslav, Velemir, Velibor, Velislav, Veslav, Velko, Venčeslav, Veselin, Veselko, Vid, Videc, Vidoš, Vilan, Višegnev, Višegoj, Višemir, Vit, Vitamisl, Vitan, Vitko, Vitemar, Vitemir, Vitigon, Vitigoj, Vitin, Vitislav, Vito, Vitobrater, Vitoglav, Vitomir, Vitoslav, Vladislav, Vladimir, Vlade, Vlado, Volkonega, Vojko (sestavina voj je v starocerkvenoslovanščini pomenila »vojak«), Vojo, Vojnoslav, Vojislav, Vojmil, Vojdrag, Vojteh, Vojmir, Vojnomir, Volčina, Volkota, Volkun, Vojan, Vlastibor.

Vladana, Vekoslava, Venčeslava, Veselinka, Vesela, Vesna, Velinka, Vevera, Vida, Vidina, Vilkona, Višnja, Vitina, Vitoslava, Vlasta, Vojka, Vodanka, Volkonja, Vranica.

Z

Zababerad, Zadrag, Zagorka, Zdemir, Zdegoj, Zdene, Zdenko, Zdravko, Zdestan, Zdedrag, Zememisl Zemetek, Zemiboned, Zemidrag, Zemidrug, Zemignev, Zemigoj, Zemislav, Zmago, Zmagoslav, Zlatko Zlebor, Zlobec, Zlodej, Zoban, Zoran, Zorko, Zorislav, Zverko, Zvone, Zvonimir, Zvonko.

Zarja, Zala, Zdenka, Zdravka, Zemidraga, Zla, Zlata, Zlativenca, Zlatka, Zlatica, Zmaga, Zmagoslava, Zlatolasa, Zleslava, Zora, Zorka, Zorana, Zorica, Zvonka, Zvezda, Zverka, Zverinega, Zvezdana.

Ž

Žarko, Želimir, Željko, Železen, Žilec, Žilič, Židislav, Žitigoj, Žitiljub, Žitivit, Žitomir, Žitomisl, Života, Živko, Živoslav, Žizemir, Žižnec, Žoltin, Žugoj, Želibor.

Žbrinica, Židana, Živina, Živa, Živka, Živana.


Spletna šola za starše

Si vedela, da 86% staršev ne prejme pravih informacij o porodu in starševstvu?

Tukaj smo zate, da te po korakih, z več kot 17 zdravniki, pripravimo, da boš šla v poporodno sobo mirna in prepričana vase – z našim celostnim programom Šola za starše, kjer se boš naučila vse tehnike za lajšanje bolečine med porodom, kakor skrbeti zase v poporodnem obdobju, vse o dojenju ter negi dojenčka. Strokovna vsebina je na voljo 24/7 – na telefonu, računalniku ali tablici, za obdobje CELEGA LETA!

100% PRIZNAN PROGRAM, ustvarjen v sodelovanju s slovenskimi zdravniki, pripravljen po učnem načrtu uradnih šol za starše z dodano edinstveno in sodobno strokovno vsebino.

Pridobi znanje, ki ga ne boš našla v klasičnih šolah za starše ali na spletu! 


Viri:
Staroverci: http://staroverci.si/slovenska-predkrscanska-imena/
Keber, J.: Leksikon imen: Izvor imen na Slovenskem. – Mohorjeva družba, 1996.
Kos, F.: Ob osebnih imenih starih Slovencev. CV: Osebna imena pri Slovencih
Makarovič, G.: Pričevanja imen o alpskih Slovankah. – Etnolog, Slovenski etnografski muzej, 2001.
Kos, M.: Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev : izbrane razprave. – Slovenska matica, 1985.

Avtor: Uredništvo Nosečke

Pomembno obvestilo: Informacije na spletni strani Nosecka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. Več informacij v Splošni pogoji.

Podobni članki