• Sem ustanoviteljica majhnega zasebnega varstva za predšolske otroke, v katerem skrbim za čim bolj prijeten in mehak prehod otrok iz intimne sfere družinskega življenja v širše družbeno okolje. Svoje poslanstvo pri delu z otroki vidim v ustvarjanju varnega, spodbudnega in sprejemajočega okolja, v katerem lahko otroci preizkušajo svoje vloge, se učijo iz lastnih izkušenj, spoznavajo meje svojega sveta ter samostojno in odgovorno stopajo širnemu svetu naproti.

    Sem tudi soustanoviteljica in predsednica Društva za penalno in postpenalno obravnavo Prestop, ki nudi psihosocialno podporo socialno šibkejšim družbenim skupinam ljudi. Omenjeno področje dela je zaznamovalo velik del moje preteklosti, saj mi je blizu skrb za sočloveka v stiski, iskanje smisla in zadovoljstva v življenju, tako lastnem kot tujem.

    Zelo domače se počutim tudi v trenutkih, ko sem povsem sama s svojimi mislimi, saj takrat v meni zaživi želja po pisnem izražanju. Sem avtorica številnih prispevkov s področja socialne in predšolske pedagogike, zato z največjim veseljem sodelujem tudi z Nosečko. Delo z najmlajšimi me vsakodnevno bogati s številnimi izkušnjami in spoznanji, ki jih želim deliti z vami, prispevati k ustvarjanju kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih vsebin in odgovarjati na vprašanja, ki se vam v povezavi s tem področjem pojavljajo.

    Maša Sternad

    www.varstvovrhovci.com in https://www.facebook.com/Varstvo-otrok-Vrhovci-944462842248428/?ref=hl