Velike podnebne spremembe postajajo čedalje večji izziv in posledice v zadnjih nekaj letih čutimo že skoraj vsi prebivalci tega sveta. Barack Obama je rekel takole: „We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.“ in zlahka se z njim strinjamo. Ozračje se segreva za več kot 1,5 stopinje Celzija in podnebna nevtralnost že zdavnaj ni več dovolj, da bi to omejili. Treba bo krepko okrepiti prizadevanja za varovanje podnebja in stopiti še korak dlje, to je na pot k podnebni pozitivnosti.

Ekološka pridelava je lahko del rešitve

Ekološka pridelava je lahko del rešitve, saj je to edini način kmetovanja, ki ohranja zdrava tla. Glede na vse bolj negativne vpliva na organizme v tleh, je prihodnost človeštva odvisna od ohranjanja in nege tal. Konec koncev, brez rodovitnih tal ne bomo imeli kakovostnih surovin, ki so osnova otroških kašic. Ekološko kmetovanje morda ni edini način za doseganje zdravih tal. A časa zmanjkuje in uporabiti bomo morali vsa naša sredstva in znanje za prehod na kmetijske metode, za katere je dokazano, da povečujejo kakovost tal. Vsako minuto je namreč na tisoče ton rodovitne zemlje zaradi onesnaževanja tal, ki ga povzročimo ljudje za vedno izgubljene. Če želimo to zaustaviti, moramo najprej razumeti zapletene soodvisne procese, ki se dogajajo pod našimi nogami in dojeti, da so zdrava tla osnova tudi za zdravo podnebje, saj je v naravi prav vse povezano. 

»Pionirimo« našo prihodnost, tako da razmišljamo več kot le ekološko 

Poleg varstva biotske raznovrstnosti in nežne uporaba naravnih virov, so podnebni ukrepi izziv ki se lahko obravnava le v povezavi z vsemi ostalimi okolijskimi vprašanji. Zemeljska tla so namreč največji rezervoar ogljika. Vsebujejo približno štirikrat več ogljika kot nadzemna vegetacija in dvakrat več kot ozračje. Zato tudi majhne spremembe v to podzemno skladišče ogljika pomembno vplivajo na ravni CO2 v ozračju. Če zaščitimo tla in njihovo neizmerno raznolikost, nam bo to pomagalo shranjevati toplogredne pline varno pod zemljo. Prav tako, pa ima spreminjajoče se podnebje ogromen vpliv na biotsko raznovrstnost tal. Habitati izginjajo in spreminjajoče se podnebne razmere bodo otežile preživetje mnogim vrstam. 

Kaj lahko za ozračje naredimo pri proizvodnji otroške hrane, saj podnebno nevtralni izdelki niso več dovolj?

Vsi pridelovalci in predelovalci surovin v procesu do nastanka izdelka ustvarijo ogromno toplogrednih plinov, prispevajo k izčrpavanju zemlje in segrevanju ter onesnaženju podnebja. Vse te emisije bi bilo potrebno zmanjšati, kolikor je le mogoče, vse ostale pa izenačiti. 

Največji proizvajalec ekološke otroške hrane HiPP je že desetletja nazaj stopil na to pot zmanjševanja emisij, v zadnjih nekaj letih, pa intenzivno delajo tudi na izenačevanju. Njihovi proizvodni obrati in izdelki so že več kot deset let podnebno nevtralni, tudi tisti z energetsko najbolj intenzivno proizvodnjo. Že več kot 60 let kmetujejo ekološko, kar je osnova njihovega trajnostnega ravnanja. Zdaj pa stopajo na pot do tega, da bodo do leta 2025 postali podnebno pozitivni kot celotno podjetje. Že lani jim je uspelo pripraviti podnebno pozitivne kozarčke in temu sledijo tudi ostali njihovi izdelki. Natančno so določili in izračunali vse podnebno pomembne emisije, ki nastanejo pred, med in po proizvodnji kozarčkov. Podatke začnejo zbirati pri surovinah in zabeležijo vse vmesne korake prav do dostave v trgovine. To vključuje, na primer emisije, ki nastanejo med proizvodnjo surovin in embalažnih materialov, njihov prevoz in dostavo do trgovcev na drobno.

Kaj pomeni biti podnebno pozitiven in kako se da to doseči?

Podnebno pozitivno ravnanje pomeni, da podjetje izravna več toplogrednih plinov, kot jih ustvari v celotnem proizvodnem procesu in logistični verigi. V preteklih desetletjih je podjetje podnebno nevtralnost doseglo s prehodom na obnovljive vire energije in z uvedbo obsežnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje emisij in zmanjšanje pri embalažnih materialih. Podnebno pozitivnost vzdolž celotne pridelovalno-predelovalne verige pa podjetje dosega z vključevanjem v globalne podnebne projekte in z lastnim konceptom tvorbe humusa, ki ima osrednjo vlogo pri HiPPovi strategiji izravnave CO2 v ozračju. Na HiPPovih kmetijah se organski odpadki s pomočjo obračanja in prezračevanja v osmih do desetih tednih nadzorovano spremenijo v humus. Tla z visoko vsebnostjo humusa vežejo podnebju škodljiv ogljik in vežejo več vode, kar jih naredi bolj odporne na vremenske razmere. Ideja je preprosta in hkrati genialna, zato to znanje, ki so ga dobili pri lastnih projektih vezave ogljika širijo tudi med druge pridelovalce po svetu. 

S podnebno pozitivnim izdelkom naravi vračamo več, kot ji vzamemo. Vsak HiPP kozarček iz ozračja odstrani približno 350g podnebju škodljivega CO2, zato lahko zdaj njihove kozarčke prepoznate po pečatu »Podnebno pozitivno«.

Avtor: Uredništvo Nosečke

Pomembno obvestilo: Informacije na spletni strani Nosecka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. Več informacij v Splošni pogoji.

Podobni članki