Vzgoja otroka ali odraslega temelji na tridelnosti človeka kot telesnega, duševnega in duhovnega bitja, kar pomeni vzgoja volje, čutenja in mišljenja. Nova oblika bivanja je nadaljevanje duhovnega, v katerem dobi fizično in etrsko telo. Naloga v vzgoji je, da nadaljujemo, kar so višja bitja zastavila pred rojstvom, pri čemer moramo upoštevati otrokov naravni razvoj.

Stvari, ki jih majhen otrok do 2,5 leta dojema iz svoje okolice, prodirajo v njegovo dušo. Vtisi, vzorci se usedejo v nezavedne plasti duše in jih ponotranji. Ponotranjeni vtisi ustvarijo temelje za kasnejše zavestne izkušnje, kajti stvari, ki niso zavestno doživete, predelane, kasneje vplivajo na določena razpoloženja, občutke in obnašanje.

V širšem krogu pedagogov in javnosti so se v 19. stoletju začele pojavljati kritike šole in težnja po spremembah. Začele so se pojavljati ideje o bolj humanih oblikah vzgoje in le-te so reformatorji uresničevali v alternativnih vzgojnih ustanovah. Eden od reformatorjev je bil Rudolf Steiner, katerega t. i. waldorfska pedagogika se je ohranila v svojih izvirnih zamislih kot celovita šolska ureditev. Steiner je zagovarjal tezo, da ne potrebujemo šole samo za izobraževanje, temveč tudi za psihološko zdravje.

Ideal waldorfske pedagogike, h kateremu je treba vzgojiti otroka, je harmonična oseba, ki bo razvijala praktične veščine in ki bo postala nosilec lepote, modrosti in kulture. Cilj vzgoje in izobraževanj je najti edinstvenost v vsakem posamezniku ter omogočiti, da se razvijeta potencial in možnost samoizražanja, torej zdrava samozavest. V vsem mišljenju in današnjem delovanju gre predvsem za zdravo ZAVEST. Za vest. Je dobro ali slabo?

Kot waldorfska vzgojiteljica, mama, motivatorka za zdrav in uravnotežen način življenja ter aktivna medgeneracijska sodelavka pri vodenju ‘otrok’ do zrele odrasle osebe bi z vami želela podeliti nekaj informacij za lažje razumevanje narave otroka in kako jih voditi.

Dober  vzor vzgaja najbolje.

Učimo z lastnim življenjem in prizadevanjem za najvišje dobro vseh in vsega.

Pri svojem delu z mladimi družinami in otroki opažam, da je največji izziv današnjega časa ;

  • DOSLEDNOST (Nekaj je izgovorjeno, a to se ne zgodi. Otrok pa prejme čisto nekaj drugega. Na podlagi realnosti se sam ustvarja povezave in lahko zelo nezdrave vzorce in velike manipulacije.)
  • Zagotoviti ČAS IN POGOJI ZA » DELO« (Otrokova igra je kot služba odraslega. Potrebuje zaupanje, da zmore, da je kos nalogi in da se igra umirjeno, ima dovolj časa za lastno kreacijo. Krepi svojo domišljijo, voljo, pogum in zdravo samopodobo.)
  • ZDRAVE MEJE (Hvaležnost in spoštovanje za vse kar imamo daje otroku zdrave vrednote in preprost, osmišljen pogled na življenje.)
  • STRPNOST (Potrebujemo brezpogojno ljubezen do vsega živega. Sprejemanje drugačnosti, razumevanje in potrpežljivost v razvoju posameznika.)
  • ZAUPANJE OTROKU (Pomembna je sproščenost, iskrenost in brezpogojna predaja. V teh pogojih otrok zaupa in se počuti varnega. Tako mu pomagate izgraditi zdravo samozavest.)
  • RADOST, ZADOVOLJSTVO (Otroci so čista, iskrena bitja. Polna veselja, vztrajnosti, volje, zadovoljstva. Naloga odraslega je otroku pokazati, da se svet lep, dober in resničen. Vse ob svojem času.)

S svojimi več kot 10 letnimi izkušnjami dela med otroki hitro prepoznam globino resnice in »stisko« duše. Z individualnim delom na domu mladih družin svetujem in pomagam pri postavitvi zdrave družinske dinamike, pripravljam noseče pare na vlogo starševstva in vzgojo za življenje. Podajam vzgojne prijeme iz opaženega delovanja. Sem zagovornica otrok.

Tudi odrasli nosimo v sebi malega otroka. Naj se počuti sprejeto, varno, spoštovano. Naj ima zdravo samopodobo in naj živi polno življenje.

Ne gre za vzgojo otrok, gre za samovzgojo nas odraslih. Zato prisrčno vabljeni v Šolo Samovzgoje, da boste bolje obvladovali življenje na vseh področjih, bili vzor in zaživeli harmonično.

Več o mojem delu na www.samovzgoja.si

Maja Rogelj

Avtor: Uredništvo Nosečke

Pomembno obvestilo: Informacije na spletni strani Nosecka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. Več informacij v Splošni pogoji.

Podobni članki