Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije, je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport Republike Slovenije, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in Javnim štipendijskim, razvojim, invalidskim in preživninskim skladom Slovenije, izdalo uradno publikacijo o matičnih celicah iz popkovnične krvi.

PRENESI BROŠURO

 

Gradivo, ki je nastalo v okviru projekta ‘Biobančništvo matičnih celic iz popkovnične krvi: ozaveščenost strokovne in laične javnosti’, je nastalo v želji, da bi zbrane informacije prispevale k seznanjenosti laične in strokovne javnosti z dejstvi o shranjevanju in uporabi matičnih celic iz popkovnične krvi.

Vsebina publikacije:

1. Kaj so matične celice
2. Avtologno in alogensko zdravljenje
3. Zakaj shraniti matične celice iz popkovnične krvi? 
4. Katere bolezni lahko zdravimo z matičnimi celicami iz popkovnične krvi? 
5. Nekateri primeri klinične uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi 
6. Raziskave in uporaba matičnih celic popkovnične krvi in popkovnice v regenerativni medicini
7. Shranjevanje popkovnične krvi: družinske in javne banke 
8. Kje lahko shranimo matične celice v sloveniji?
9. Kaj pa shranjevanje popkovnične krvi v tujini?
10. Zmote o matičnih celicah iz popkovnične krvi v medijih

Preberi več >

 

Projekt “Biobanka – Biobančništvo matičnih celic iz popkovnične krvi: ozaveščenost strokovne in laične javnosti” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Avtor: Uredništvo Nosečke

Podobni članki